Tipy na výlety

Historické památky a zajímavé turistické cíle v okolí Radostic

Památník Jana Žižky z Trocnova

Trocnov
Místo narození Jana Žižky
zdroj: www.muzeumcb.cz

Místo, kde se narodil náš nejznámější vojevůdce, je spojováno s Trocnovem, což ví každé malé dítě. Pravdou je, že dnešní obec Trocnov se dříve nazývala Záluží a v letech 1850 - 1923 byla součástí obce Radostice, poté se osamostatnila a teprve v roce 1949 byla přejmenována. Žižkův památník se nachází mnohem blíže Radosticům než dnešnímu Trocnovu, asi 1 km lesem (15 minut volné chůze). Při troše fantazie by tedy náš pátý největší Čech klidně mohl být "Jan Žižka z Radostic"... (což je samozřejmě z historického hlediska nesmysl, ale bylo by to hezké ...)
Na místě Žižkova rodiště stojí památník z roku 1960, jež je od roku 1978 i naší národní kulturní památkou. Součástí je Muzeum husitského revolučního hnutí (plastiky s husitskou tématikou, fotokopie a repliky historických dokumentů, archeologické nálezy, repliky historických zbraní, trojrozměrný model bitvy u Sudoměře a vozové hradby) a značená naučná trasa dlouhá asi 1 km, která spojuje celý trocnovský areál: zachovalé zbytky kamených základů dvou dvorců, které patřily Žižkově rodině a jeho strýci Mikšovi, mohutná socha Jana Žižky, od autorů J.Malejovského a A.Beneše a tzv.Žižkův kámen, což je několik opracovaných balvanů na místě, kde stával dub, pod nímž se údajně Žižka narodil. Ten zde nechali usadit bývalí majitelé zdejšího panství Schwarzenbergové.
Areál v současnosti patří Jihočeskému muzeu, které ho spravuje. Je přístupný po celý rok, muzeum je otevřeno v letní sezóně, kdy je turistům k dispozici i místní kiosek. V létě se v Trocnově stále něco děje - Hasičení na půl cesty, rybářské závody, fotbalové zápasy, konzerty a různá setkání. Mezi tradiční veselosti patří Ttrocnovské slavnosti spojené s bohatým programem nebo Den dětí a koní.

Další informace: www.muzeumcb.cz

Buškův Hamr

Buškův Hamr
Buškův Hamr
zdroj: www.buskuv-hamr.cz

V blízkosti Trhových Svinů, tedy asi 15 km od Radostic se nachází kovářská dílna z 18. století, která patří mezi významné technické památky jižních Čech. Vybavení hamru je stejné jako u klasické kovárny – výheň, měchy, kovadliny, svěráky, kladiva, ale je zde navíc vodou poháněný buchar, který je jeho hlavní součástí. Je to vlastně obrovské kladivo, které je nadzdvihováno vačkou na hřídeli vodního kola. Tento mechanismus ulehčoval a urychloval namáhavou kovářskou práci a umožňoval zpracovat i větší kusy železa. Zvědavci si tu mohou prohlédnout "vantroky", což je kupodivu velice důmyslné zařízení ... :-)
Buškův Hamr je kompletně zachovalý, obohacený navíc o unikátní výstavu kovářského náčiní a expozici lidového nábytku. Součástí výletu může být i občerstvení v místním "kiosku", v létě bývají noční prohlídky zpestřovány představením ochotnického divadla z Trhových Svinů. K Hamru vede asi 4 km dlouhá, značená naučná stezka Trhosvinensko, začínající na náměstí v Trhových Svinech.

Další informace: www.buskuv-hamr.cz

Tvrz Žumberk

Žumberk
Tvrz Žumberk
zdroj: www.muzeumcb.cz

Na úpatí Novohradských hor, jen 7 km jihovýchodně od Trhových Svinů se nachází v Čechách unikátní historická památka. Původně gotická tvrz z 13. století (některé prameny udávají století 14.) byla později přestavěna na renesanční; stojí ve středu zachovalého opevnění, jež obepíná historické jádro vesnice Žumberk. Toto opevnění z počátku 17. století procházelo od konce 60. let minulého století rozsáhlou rekonstrukcí, která byla zcela dokončena až v roce 1997. Turistům je zpřístupněna samotná tvrz a dvě z pěti doposud stojících bašt. Součástí expozice je výstava lidového malovaného nábytku. Od roku 1998 je napuštěno i jezero rozprostírající se pod opevněním v údolí Svinenského potoka.

Další informace: www.muzeumcb.cz

Římov

Římov
Římov
zdroj: www.rimov.cz

Asi deset kilometrů od Radostic leží obec s přehradní nádrží pitné vody pro Budějovicko, která proslula svou "křížovou cestou" ze 17. století, známou jako "římovské pašije". Naučná trasa, která v Římově začíná i končí symbolizuje křížovou cestu Ježíše Krista a stejně jako ta biblická skýtá 25 zastavení a je zároveň dokladem barokního stavitelství. Kapličky s vyobrazením Ježíšovy poslední cesty jsou vystavěny na 6 km dlouhé stezce, která se při troše dobré vůle dá objet i na kole. Uvnitř kaplí jsou nástěnné malby a celkem několik desítek dřevěných, kamenných a štukových soch. Pravdou bohužel zůstává, že obec zřejmě stále nemá dostatek financí na jejich kompletní rekonstrukci. Křížovou cestu doplňuje loretánská kaple ze stejného období, která byla postavena jako věrná kopie slavného Loreta v Itálii. Nutno poznamenat, že Římov je naprostým unikátátem svého druhu u nás a stojí za návštěvu.

Další informace: www.rimov.cz

Copyright © SOFI, 2006 - 2016
Kromě zřetelně uvedeného zdroje je obsah chráněn autorským právem a jakékoli kopírování je zakázáno.