Zajímavé odkazy

Sousedé a partneři

www.borovany-cb.cz

www.ledenice.cz

www.sdruzeniruze.cz

Seznam uváděných odkazů a zdrojů

Internetové odkazy

www.Borovany-cb.cz
www.ckrumlov.cz
www.muzeumcb.cz
www.buskuv-hamr.cz
www.rimov.cz

Písemné zdroje

Borovanský zpravodaj, měsíčník vydávaný Městským úřadem Borovany, ročníky 2001 - 2006 (vybraná čísla)
Borovany v pověstech a současnosti (sebral Jan Žáček v roce 1908), vydal MNV Borovany, 1981
Kronika Radostic, díl 1., psaná v letech 1925 - 1950 (opis - Růžena Tůmová)
Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Radosticích, psaná v letech 1898 - 1948
Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Radosticích, psaná od roku 1971
Kronika školy v Radosticích, psaná v letech 1945 - 1977 (se zápisem z roku 1995)
Pamětní brožura k Setkání rodáků v roce 2003, vydaná organizačním výborem v červnu 2003
Pamětní kniha obecné školy v Radosticích, psaná v letech 1910 - 1945
Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu,čtvrtletník vydávaný JM, č.23/1986
Zápisy do obecní kroniky z let 1978 - 2004, psané Růženou Tůmovou (podklady)

Poděkování

Za pomoc, ochotu a vstřícnost při tvorbě tohoto webu děkuji:

panu Františku Staškovi,
radostickému pamětníkovi a předsedovi osadní rady v letech 1990 - 1996
paní Růženě Tůmové,
kronikářce obce od roku 1978
paní Jitce Havlové,
knihovnici v místní lidové knihovně od roku 2003
Romaně Havlové,
vedoucí oddílu mladých hasičů

Copyright © SOFI, 2006 - 2016
Kromě zřetelně uvedeného zdroje je obsah chráněn autorským právem a jakékoli kopírování je zakázáno.