Veřejný život v Radosticích


Co nechybí v Radosticích

Hostinec

Hostinec v Radosticích byl na místě dnešního poprvé otevřen už v roce 1915. Od té doby prošel mnohými rekonstrukcemi, stejně jako se střídali šenkýři. Ta největší je z 60.let minulého století, kdy byla předělána šenkovna a přistavěn sál pro 150 osob. V letech 1992 a 1993 pracovali místní občané na nové kompletní obnově vnitřních částí hospody zničené požárem z 29. ledna 1992. Několik let stála za výčepním pultem paní Marie Horáčková, která ho spolu se svým manželem převzala v roce 2003 po Zdeňku Herdovi. Do důchodu odešla v roce 2015 a hostinec převzala paní Věra Sedláčková ze Včelné.
Na hosty čeká i venkovní posezení, zbudované před několika lety z bývalé stodoly, kapacita se tím značně navýšila. Na venkovním uzavřeném prostranství je možné na ohništi péci prase, pořádat oslavy nebo různá hudební vystoupení. Pro koncerty a zábavy je k dispozici i taneční sál s jevištěm. Uvnitř šenkovny mají hosté možnost zahrát si stolní fotbal, kulečník anebo šipky (na zdi je možné si všimnout pestré výstavy pohárů z nejrůznějších šipkových turnajů).

Lidová knihovna

Lidovou knihovnu založil v roce 1925 učitel na radostické škole Bohuslav Petřík. Zpočátku byla umístěna ve školní budově a spravoval ji řídící učitel. Když se počátkem 60. let vybudovala na návsi obecní budova, byla do ní přesunuta i knihovna. Tehdy byl knihovníkem řídící učitel Josef Voda. V sedmdesátých letech ji vedla paní Zdena Hajná a od roku 1983 až do roku 2002 byl knihovníkem pan František Stašek. V lednu roku 2003 ji převzala současná knihovnice paní Jitka Havlová.
Kromě místního depozitáře půjčuje do Radostic 400 - 500 knih ročně Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a to již od roku 1971.
Během července 2006 byl do knihovny zaveden Internet, používání je zdarma, k dispozici jsou tu běžné počítačové programy a tiskárna. Knihovna je otevřena jednou týdně, vždy v neděli v podvečer.

Prodejna smíšeného zboží

Na návsi v budově osadního výboru je od poloviny 60. let otevřen obchod s potravinami, který byl původně ve vedlejší chalupě. Dříve obchod patřil Jednotě.

Škola pro sluchově postižené

Budova bývalé školy stojí na návsi od roku 1910. Dnes, po rozsáhlé rekonstrukci, slouží jako rekreační zařízení Speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené z Českých Budějovic.
Škole v Radosticích, její minulosti a cestě k současnému využití, je věnována samostatná kapitola, kterou vřele doporučuji přečíst.

Rybník Čekánek

Sdružení nadšených rybářů "Čekánek" bylo založeno v roce 1998 za účelem obnovy radostického rybníčku Dolní Čekánek (jedná se o tzv. nebeský rybník, to znamená, že se "čeká", až naprší). Nachází se u bývalého vepřína v malém háječku (v současné době se zde připravují stavební parcely), od 70. let byl zarostlý a nevyužitý. Město Borovany pronajalo pozemek s rybníkem o rozloze 3 ary společnosti bezúplatně na 20 let s tím, že zde bude obnoven chov ryb. Během let 1996 a 1997 už rybáři provedli první potřebné práce - nejprve vypustili vodu, vyporáželi náletové křoviny a dřeviny, vyčistili okolí a vybrali menší loviště. Pročistili přítok a zarazili čep, aby se mohl rybník napustit květnovými dešti. Od začátku bylo jasné, že bez těžké techniky to nepůjde. V březnu 1998 členové sdružení a jejich kamarádi Čekánek vybagrovali a upravili břehy. Došlo k výraznému prohloubení dna a rozšíření hráze. Na Čekánku bylo od té doby uděláno ještě mnoho práce, úsilí se však vyplatilo. I přes první velké zklamání, kdy kdosi rybník vypustil a ryby ukradl, byl výlov v roce 2001 překvapivě úspěšný. Za účasti mnoha lidí z obce, kteří se přišli podívat, bylo vyloveno 15 kaprů, 2 štiky, 16 línů, 20 cejnů a 6 velkých karasů. Mimoto se na Čekánku čas od času konají rybářské závody a v zimě zvesela bruslí. Díky nadšení a obětavé práci místních rybářů mají Radostice zase svůj pěkný rybník Čekánek.

Sport v Radosticích

Nelze mluvit o sportu v Radosticích a nezmínit se o Michaele Musilové, mistrni republiky ve střelbě vzduchovou pistolí a úspěšné české reprezentantce s mnoha úspěchy na kontě.

Velmi slibně vypadá i kariéra mladého karatisty Přemka Benháka, který již od juniorských let sklízí úspěchy v celorepublikových soutěžích i v zahraničí.

Sdružení přátel FC Jana Žižky z Trocnova

Fotbal měl v Radosticích vždy velkou podporu, ať už slavil větší či menší úspěchy. Utkání byla zpestřením veřejného života a byla hojně navštěvována ostatními občany, fotbalu se tu prostě fandilo a fandí. Dlouhá léta ve vsi ale chybělo odpovídající hřiště. Provizorní plácek za místním hostincem nebyl zrovna nejvhodnější, asi i proto, že je tak trochu "z kopce " ... I tak jsou ale mnohá utkání, která se tu sehrála, nezapomentutelná. Zajímavou radostickou tradicí je utkání "Ženatí x Svobodí" (výsledek nikdy nebyl jednoznačný :-). V posledních několika letech se radostický fotbal často přesouval do trocnovského areálu. Sehrávaly se tu i různé "exhibice", například utání "ženy versus muži", které nejednou převapivě vyhrály obhájkyně něžného pohlaví. I Radostice se však dočkaly svého fotbalového hřiště. Bylo vybudováno za přispění Ministerstva pro místní rozvoj z fondu Programu obnovy venkova v roce 2004. Zahájení provozu probíhalo slavnostně v srpnu 2004 za účasti místostarosty Borovan pana Vladimíra Hokra, tajemnice paní Šimkové z Radostic a také pana Františka Staška. Ten věnoval družstvu radostických fotbalistů, které si dalo název "FC Jana Žižky" putovní pohár z roku 1937 (předsedou volného sdružení je Eda Horáček, jeho zástupcem je Zdeněk Polák). Turnaje se účastnilo kromě členů týmu Jan Žižky i další mužstvo Radostic - Výběr 2004, tým Vrcova a Štanglova jedenáctka. Celý fotbalový den byl velmi vydařený, přestávky byly vyplněny pestrým hudebním programem. Obě radostická družstva slízla pomyslnou smetánku a obsadila první dvě místa. Sportu v Radosticích, a fotbalu zvlášť: ZDAR!

Plážový volejbal

Ač jsou Radostice malá vesnice, díky soukromému sportovnímu areálu získávají takřka světový rozměr :-). Vybudovali ho během let 1996 - 1998 Vratislav Frdlík a Vladimír Kumpoch za brigádnického přispění svých kamarádů, občanů a sportovních nadšenců. K dispozici je hřiště na plážový volejbal - písčité a dříve i antukový tenisový kurt, který však v současnosti není v provozu a čeká na nového majitele a nutnou rekonstukci. Součástí je travnatá zahrada s možností posezení, oslav, grilování ...
Plážový volejbal je možno po dohodě pronajmout za 50,-Kč/hod.

Kontakt:
Plážový volejbal: Vráťa Frdlík - tel.: 721 163 925

Copyright © SOFI, 2006 - 2016
Kromě zřetelně uvedeného zdroje je obsah chráněn autorským právem a jakékoli kopírování je zakázáno.